LEZİZ YEMEK TARİFLERİ BURDA TIKLA

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Konu: Fatih Sultan Mehmet - Avni

 1. #1
  Mülâzım-ı Evvel Array hilalcibey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2011
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  75
  Teşekkür Et
  2
  14 Konusuna 16 Teşekkür Almış

  Fatih Sultan Mehmet - Avni

  ___________________________________________________________________________
  Fatih Sultan Mehmet - Avni

  1 Nisan 1430 tarihinde doğan Fatih Sultan Mehmed, II. Murad ile Hüma Hatun'un oğludur. İyi bir eğitimden geçen II. Mehmed 1443'te Manisa sancakbeyliğine gönderildi. Kardeşi Alâeddin Çelebi'nin aynı yıl ölmesiyle tahtın varisi oldu. 1444 -1446 yıllarında hükümdarlık tahtına oturduğunda babası II. Murad, Manisa'da dinlenmekteydi. Yeniçerilerin ayaklanması ve Halil Paşa'nın ısrarıyla yeniden tahta geçti. II. Mehmed yeniden Manisa'ya sancakbeyi olarak döndü. Buradaki beş yıllık görevinde kültürel ve siyasal ufkunu genişletti. 10 Şubat 1451'de babasının ölümüyle Edirne'ye gelerek 19 Şubat'ta ikinci kez tahta oturdu.

  İstanbul'u alarak Bizans imparatorluğunu tarihten silmeyi düşünen II. Mehmed, bu düşünü büyük gayret ve hazırlıklarla 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirmiş, Osmanoğulları'nın en büyük ve anlamlı zaferini elde ederek, kendine, 'Fâtih-i Kostantiniyye', devlete de imparatorluk unvanını kazandırmıştır. İstanbul’daki ticarî canlılığı sağlamak için 1454'te Venediklilerle her türlü ekonomik serbestliği öngören bir antlaşma imzaladı.

  Fatih'in dış görünüşünü kendisini tanıyan yerli ve yabancı birçok yazar ve sanatkâr tasvir etmiştir. İtalyan Zorzo Dolfin, onun az gülen, çalışkan, zekî, amacına ulaşmada inatçı, kitap okumayı çok seven, araştırmalar ve incelemeler yapan cömert bir insan olduğunu söyler. Neşrî ise Fatih'i, adaletli, yiğit, bilgin, dindar, bilim adamlarını ve erdem sahiplerini koruyan bir kişi olarak tanıtır. Bu özellikleri onun sefere gittiği yerlerden birçok âlim ve sanatçıyı istanbul'a getirmesine vesile olmuştur.

  Hayatının her dönemini azami bir verimle kullanan Fatih Sultan Mehmed 1481 baharında sefer için orduyla birlikte İstanbul'dan ayrıldı. Padişah, Maltepe'de hastalanarak Tekür Çayırı'ndan öteye gidemedi. 3 Mayıs 1481'de 51 yaşında öldü. Cenazesi kendi adını taşıyan caminin kıble tarafındaki türbesine gömüldü.

  Edebî Kişiliği

  Çocukluğundan itibaren bir ilim, şiir ve sanat havzasında yetişmiş ve bu ilgisini hayatının sonuna kadar sürdürmüş olan Fatih Sultan Mehmed, Avnî mahlâsıyla şiirler yazmış, divanı olan ilk Osmanlı padişahıdır. Bütün kaynakların fikir birliğine vardığı nokta; hassas ruhlu, sözüne sadık, âlim ve sanatkârları himaye eden, musikîye ve şiire düşkün bir insan olmasıdır. Gelenekleşen âlim ve şairleri toplayarak sohbet etme adeti II. Mehmed döneminde haftada iki gün yapılmıştır.

  Bugün Fatih'in şiirlerinin bulunduğu divan, bir divandan çok içerisinde gazellerin bulunduğu bir divançe niteliğindedir. Onun devrine göre iyi bir şair olduğunu bu divançedeki şiirler açıkça ortaya koymaktadır.

  Avnî'nin altı dil bildiği rivayet edilmekle beraber Arapçayı ve Farsçayı eserleri aslından okuyacak kadar iyi bilmektedir. Dili diğer Osmanlı şairlerinden farklılık göstermeyen Avnî, zaman zaman devrine göre sade ve duru bir üslûp kullanmıştır. Kimi beyitlerinde konuşma dili rahatlığı içindedir.
  Devlet adamlığı, komutanlığı, zaferden zafere, ülkeden ülkeye koşmakla geçen hayatının izleri şiirlerine pek yansımamıştır. O, maddî zevk ve saf aya kayıtsız kalan, yaptığı işleri manevî görev bilen bir padişahtır.

  Avnî'nin şiirlerinde rindâne ve âşıkane söyleyişlerin yanında hükümdarlığını yansıtan beyitler de vardır.

  Sahip olduğu karakter ve üne rağmen zaman zaman sevgili kavramının arkasında ölüm karşısında çaresizliği, dünyanın geçiciliğini, kulluğunu unutmadığı görülür.
  Avnî'nin şiirlerindeki hayal zenginliği ve yeni buluşlar dikkat çekicidir.
  Divan şiirinin geleneklerine uygun olarak O da gerçek dost bulmanın zorluğundan, devrinden, anlaşılamamaktan, ayrılıktan, güzellerin eziyetlerinden, gönülden felekten dem vurur.
  Divandaki gazeller bize II. Mehmed'in 'aşk, sevgili ve güzeller konusundaki düşüncelerini tüm samimiyeti ve açıklığıyla ortaya koyar. O tamamen hissî ve hiçbir çıkara dayanmayan bir sevgilinin övgüsü içindedir.

  Şiirlerinin incelenmesiyle ortaya çıkan bir başka sonuç da Şirazlı Hafız ve Şeyh Sadi gibi lirik ve didaktik Iran şairlerinin etkisinde kalmış olmasıdır. Gazellerdeki didaktik, öğüt verici ve atasözlerine yakın söyleyişler bu etkiyi daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

  Avnî, Anadolu sahasında ise en çok Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın etkisinde kalmıştır.

  Şiirleri:

  Kimsesiz Hiç Kimse Yok

  Hiç kimse yok kimsesiz
  Herkesin var bir kimsesi
  Ben bugün kimsesiz kaldım
  Ey kimsesizler kimsesi
  *******
  Kimse aradığım yollarda
  Kimsesizlik kimsem oldu
  Dinsin artık hicranın cana
  Kimse aradığım yollar
  Kimsesiz kimselerle doldu
  _____________________________

  Gazel / Benüm

  Dolsa 'âlem ta'n degül dûd-ı siyâhumdan benüm
  Mihr görmen zerrece gün yüzli mâhumdan benüm

  Nice pinhân eyleyem ol dilbere âşıklugum
  Pür durur dîvân şehrün âh ü vâhumdan benüm

  Devlet-i 'aşkıyla payem bir makama irdi kim
  Şânumı anlar görenler izz ü câhumdan benüm

  Hâk-i pây-i yâr tâcum kûy-ı dilber mesnedüm
  Reşk ider Cemşîd ü Cem taht ü külâhumdan benüm

  Hayl-i 'aşkı şâh-râh-ı gamda kılsam germ-rev
  Çeşm-i encüm kuhl ider gerd-i sipâhumdan benüm

  'Avniyâ bir hâle irdüm derd-i hicr-i yâr ile
  'İbret alur niceler hâl-i tebâhumdan benüm
  _____________________________________

  Gazel / Elden Gider

  Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
  İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

  Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
  Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

  Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
  Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

  Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
  Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

  Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
  İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

  _____________________________________

  Gazel / Olup

  Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
  Gözleründen akan anun yaş yerine kan olup

  Geh cefâ kûhı gubârından örünse kisveti
  Geh belâ vadisini geşt eylese 'uryân olup

  Her ne denlü cevrler görse vefalar eylese
  Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

  Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
  Her gice mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup

  Râz-ı 'aşkı aşikâr itmeğe takat bulmasa
  Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup
  _____________________________________

  Gazel / İstemez

  'Aşk ile viran iden gönlini ma'mûr istemez
  Hâtırın mahzûn iden bir lahza mesrur istemez

  Hâk-sâr olup hevâ ile gubâr olan gönül
  Hâk-i râh-ı yârdan bir dem özin dûr istemez

  Hoş gören âkil fena tavrını şöhret gözlemez
  Künc-i uzlet isteyen kendüyi meşhur istemez

  La'l-i nâba meyi kılmaz bağrını pür-hûn iden
  Dâmenin pür-eşk iden lü'lü-yi menşur istemez

  Aşk nakdi bir hazînedür ana yokdur zeval
  Mâlik olan ‘Avni yâ bir gence gencûr istemez

  kanal d izle


  Edep Ya Hû
  دائما كان نصرا للإسلام

  To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

 2. #2
  ÂDÂB-I OSMANİYYE Array
  Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Mesajlar
  692
  Teşekkür Et
  71
  49 Konusuna 64 Teşekkür Almış

  Emeğine sağlık Kardeşim Muhteşem


Bu konuyu okuyan Üyeler...

Eylemler(Okuyanları Gör)

Gösterilecek Hiç İsim Yok..!

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •